ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (28 ส.ค. 62)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (28 ส.ค. 62)