(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.591 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.017 บาท/ดอลลาร์)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.591 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.017 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (27 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 30.591 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (26 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 30.608 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.017 บาท/ดอลลาร์)