BIG STORY : ครม.หว่านงบ 6 หมื่นล้าน ประกันราคา ‘ข้าว-ปาล์ม’ | 28 ส.ค. 62

BIG STORY : ครม.หว่านงบ 6 หมื่นล้าน ประกันราคา ‘ข้าว-ปาล์ม’ | 28 ส.ค. 62

ห้องข่าวเศรษฐกิจ | 28 ส.ค. 62 "รู้ทัน ล้วงลึกทุกมิติ เรื่องเศรษฐกิจการลงทุน" ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.50น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22