ฝ่ายค้านลุยต่อ! อภิปรายทั่วไปปมถวายสัตย์

ฝ่ายค้านลุยต่อ! อภิปรายทั่วไปปมถวายสัตย์

"สุทิน" ยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไป ปมถวายสัตย์

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน นายสุทิน คลังแสง เปิดเผยว่า ประเด็นการยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังคงเป็นไปตามเดิม เพราะการขออภิปรายไม่ใช่มีแค่เรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องนโยบายรัฐบาลซึ่งไม่แจ้งแหล่งที่มาของเงินด้วย

นายสุทิน บอกต่อว่า เรื่องนี้อยู่ที่การพิจารณาของประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าจะสามารถบรรจุเป็นญัตติได้เมื่อไหร่ และไม่อยากให้นำนี้มาเชื่อมโยงกับการที่ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี รับพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์ ในโอกาสที่ ครม. เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

ประธานวิปฝ่ายค้าน ย้ำว่า ไม่อยากให้นำประเด็นนี้มาเป็นเรื่องให้คุณหรือโทษแก่ฝ่ายใด ทว่า เป็นการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามกฎหมาย