(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.608 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.171 บาท/ดอลลาร์)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.608 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.171 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (26 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 30.608 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (23 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 30.779 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.171 บาท/ดอลลาร์)