(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.4747 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0531 บาท/ยูโร)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.4747 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0531 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (26 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 34.4747 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (23 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 34.4216 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0531 บาท/ยูโร)