นายกฯนำครม. รับพระราชทานพระราชดำรัส 'ในหลวง'

นายกฯนำครม. รับพระราชทานพระราชดำรัส 'ในหลวง'

"พล.อ.ประยุทธ์" นายกฯนำคณะรัฐมนตรี รับพระราชทานพระราชดำรัส "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันนี้ (27ส.ค.) ณ ตึกบัญชาการ 1 ห้องรับรองชั้น 5

เมื่อเช้าวันนี้ คณะรัฐมนตรีเข้าประจำจุดยืน ณ ห้องรับรองชั้น 5 นายกฯเดินทางถึงห้องรับรองชั้น 5 แล้วเข้าประจำจุดยืนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวรายงาน นายกฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคณะรัฐมนตรี ว่าขอให้ทุกคนยึดมั่นตามกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้

นายกฯนำครม. รับพระราชทานพระราชดำรัส 'ในหลวง'

4_1

2_3

3_1

5_1