ภาวะเงินตราต่างประเทศ (26 ส.ค.62)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (26 ส.ค.62)

ค่าเงินดอลลาร์และหยวนอ่อนค่า หลังตลาดกังวลสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)