อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (26 ส.ค.62)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (26 ส.ค.62)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ เวลาประมาณ 17.06น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)