ครม.เศรษฐกิจ 30 ส.ค.หารือรับมือสงครามการค้ารุนแรงขึ้น

ครม.เศรษฐกิจ 30 ส.ค.หารือรับมือสงครามการค้ารุนแรงขึ้น

ครม.เศรษฐกิจ 30 ส.ค.หารือรับมือสงครามการค้ารุนแรงขึ้น “กอบศักดิ์” เผยที่ประชุมฯเตรียมรับทราบแผนขับเคลื่อนส่งออกครึ่งปีหลังให้ขยายตัว 3% ส่วนบีโอไอเตรียมชงแผนดึงต่างชาติลงทุนไทย ก่อนหารือการขับเคลื่อนเมกะโปรเจ็กต์ กระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มกลางเดือน ก.ย.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะเลขานุการในคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่มีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น ขณะที่รัฐบาลได้มีการกำหนดเป้าหมายการส่งออกในครึ่งปีหลังให้ขยายตัวได้ 3% ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค.นี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะรายงานให้ที่ประชุมฯทราบถึงแผนงานการขับเคลื่อนให้การส่งออกในครึ่งปีหลังขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 3% ซึ่งจะมีทั้งแผนการขับเคลื่อนการส่งออกในตลาดต่างประเทศ การเปิดตลาดใหม่ และการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนโดยได้หารือเบื้องต้นว่าจะเน้นการส่งออกไปยังตลาด CLMV รวมทั้งเอเชียใต้ ได้แก่อินเดีย และบังกลาเทศ ซึ่งประเทศเหล่านี้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณ 7% ต่อปี


ส่วนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะรายงานแผนงานการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเข้ามาลงทุนในอาเซียนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า รวมไปถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยี ซึ่งจะรวมไปถึงการชักจูงให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในการตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (national head quarter) เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมด้วย


สำหรับการประชุม ครม.เศรษฐกิจในครั้งถัดไปซึ่งกำหนดไว้ในช่วงกลางเดือน ก.ย.จะเสนอให้มีการประชุมในส่วนของการขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกันได้แก่กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหากมีการขับเคลื่อนส่วนนี้ได้ก็จะส่งผลดีต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจได้อีกมาก ส่วนการท่องเที่ยวจะต้องมีการหารือถึงมาตรการเพิ่มเติมที่จะดึงดูดการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงไฮต์ซีซั่นคือในช่วงปลายปีนี้ถึงช่วงต้นปีหน้าให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมาย ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทย 20 ล้านคน รายได้รวม 1.05 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งปี 2562 อยู่ที่ 39.8 ล้านคน สร้างรายได้รวม 2.04 ล้านล้านบาท