ประกาศราคาแร่ (26 ส.ค.62)

ประกาศราคาแร่ (26 ส.ค.62)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)