ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 ส.ค. 62)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 ส.ค. 62)