ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 ส.ค. 62)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 ส.ค. 62)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)