'อภิสิทธิ์' หวังได้เสียงอันดับ 1 จัดตั้งรัฐบาล

'อภิสิทธิ์' หวังได้เสียงอันดับ 1 จัดตั้งรัฐบาล

“อภิสิทธิ์” มั่นใจ ปชป. ยังได้คะแนนเดิมจากคนเคยเลือก และคนรุ่นใหม่ รวมทั้งจากคนที่เคยเลือกพรรคอื่น หวังได้เสียงอันดับ 1 จัดตั้งรัฐบาล