"ลี เซียนลุง"พร้อมก้าวสู่ปี2562ด้วยความแข็งแกร่ง

"ลี เซียนลุง"พร้อมก้าวสู่ปี2562ด้วยความแข็งแกร่ง

แต่เตือนว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้ายังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนรูปแบบต่างๆ

ประธานาธิบดีลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ ส่งสารอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวสิงคโปร์ในวันนี้ โดยระบุว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัว 3.3% ในปี 2561 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2560 ที่ขยายตัว 3.5% และสอดคล้องกับการคาดการณ์ โดยนับเป็นปีที่สองที่เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวสูงกว่า 3%

เขากล่าวด้วยว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์จะขยายตัวระหว่าง 1.5-3.5% ในปี 2562 พร้อมกับเตือนว่า เศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการค้า ตลาดการเงินที่ปริวิตก และแนวโน้มการขยายตัวที่ชะลอลง แต่ถึงกระนั้น ด้วยนโยบายบริหารประเทศในระยะยาวและทีมบริหารที่เข้มแข็ง สิงคโปร์จึงเชื่อมั่นได้ถึงอนาคต และพร้อมก้าวเข้าสู่ปี 2562 ด้วยความแข็งแกร่งและจุดมุ่งหมายใหม่