'อนุพงษ์' เตรียมตั้งศูนย์ดูแลการเลือกตั้ง

'อนุพงษ์' เตรียมตั้งศูนย์ดูแลการเลือกตั้ง

"พล.อ.อนุพงษ์" เตรียมตั้งศูนย์ดูแลการเลือกตั้ง เชื่อทุกคนอยากเห็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์-ยุติธรรม-ไร้ความวุ่นวาย ขอทุกคนอยู่ในกรอบกติกา

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงภาพรวมในการหาเสียงเลือกตั้ง ว่า คนไทยทุกคนอยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด และกฎหมายต่างๆ ต้องบังคับใช้เพื่อให้การเลือกตั้งเดินไปได้ เพื่อให้คนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดเป็นฉันทามติของคนในประเทศนี้ ส่วนการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย โดยเฉพาะพวกป่วน หวังว่า จะไม่มี เพราะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ลงไปดูแลอย่างเข้มงวด แต่อาจจะมีพวกคึกคะนอง ก็ต้องช่วยกันดูแล ส่วนการดำเนินการใดๆ ที่เป็นความมุ่งหมายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องช่วยกันรณรงค์ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองต่างๆ พยายามอยู่ในกรอบกติกา เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุด

ทั้งนี้ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย จะมีการตั้งศูนย์ขึ้นมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะ เพราะจะต้องมีการรายงานความเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอ และจังหวัดมายังหากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขขึ้น เช่น ฝนตกหนักมากจนไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้จะต้องแก้ไขอย่างไร เกิดพายุจนหน่วยเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการได้ต้องรีบแก้ไขอย่างไร เป็นต้น