“แมร์เคิล”ให้คำมั่นเยอรมันจะรับผิดชอบโลกมากขึ้น

“แมร์เคิล”ให้คำมั่นเยอรมันจะรับผิดชอบโลกมากขึ้น

หลังจากตลอดทั้งปี2561 ขัดแย้งกับผู้นำสหรัฐหลายเรื่อง ทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศและนโยบายการค้าโลก

นางแองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวสุนทรพจน์ประจำปี ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ทั่วประเทศ ด้วยการให้คำมั่นว่า เยอรมนีจะรับผิดชอบต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกมากกว่านี้ ในปี 2562 พร้อมทั้งระบุว่า ความร่วมมือในเวทีโลกในรูปแบบเก่าๆกำลังกดดันและสร้างความตึงเครียดต่อความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีและสหรัฐ

ในปีนี้ นางแมร์เคิล และนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐปะทะกันหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นนโยบายต่างประเทศและกิจการภายในประเทศของเยอรมนี และการที่นางแมรืเคิล สนับสนุนนโยบายการค้าพหุภาคี ขณะที่ผู้นำสหรัฐมุ่งดำเนินนโยบายอเมริกาต้องมาก่อน และใช้มาตรการกีดกันการค้ารูปแบบต่างๆ

“เพื่อผลประโยชน์ของประเทศเรา เราต้องรับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมากกว่านี้”นางแมร์เคิล กล่าว พร้อมทั้งเตือนว่า ปัญหาระดับโลกอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ วิกฤตผู้อพยพ และภัยคุกคามจากก่อการร้าย เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพัง