เกาหลีใต้ห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ใช้ถุงพลาสติก

เกาหลีใต้ห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ใช้ถุงพลาสติก

ขณะเคนยา เป็นประเทศที่มีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนเรื่องการใช้ถุงพลาสติกรุนแรงที่สุดในบรรดาประเทศต่างๆกว่าสิบประเทศคือ จำคุก 4 ปี หรือถูกปรับเงิน 39,000 ดอลลาร์

รัฐบาลเกาหลีใต้ออกกฏห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ๆทั่วประเทศใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เริ่มให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการวันอังคาร (1ม.ค.) ซึ่งจะส่งผลครอบคลุมซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 2,000 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีพื้นที่ 165 ตร.เมตรหรือมากกว่านั้นที่มีอยู่จำนวน 11,000 แห่ง

กฏระเบียบใหม่เกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติกที่เกาหลีใต้นำมาใช้ครั้งนี้ จะยกเว้นการใช้พลาสติกกับสินค้าสดๆอย่างเช่นปลาและเนื้อ ซึ่งบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตต้องเสนอบริการถุงผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แก่ลูกค้า หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน3ล้านวอน หรือประมาณ 2,700 ดอลลาร์   

การเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้ เกิดขึ้นหลังจากหลายสิบประเทศรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว รวมถึงออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส จีน นิวซีแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ขณะที่เคนยา มีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนเรื่องการใช้ถุงพลาสติกรุนแรงที่สุดคือ จำคุก 4 ปี หรือถูกปรับเงิน 39,000 ดอลลาร์