'พรเพชร' พอใจ 'สนช.' ​ทำงาน ให้คะแนน 80%

'พรเพชร' พอใจ 'สนช.' ​ทำงาน ให้คะแนน 80%

"พรเพชร" พอใจ​ "สนช."​ ทำงานให้คะแนน 80% ชี้ กม. คือกลไกแก้ปัญหาปท. หากผู้ปฏิบัติใช้ตรงตามเจตนารมณ์ - ไม่ตีความแบบศรีธนญชัย เตรียมเร่งร่างกม.

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 61 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการทำงานของสนช.​ในรอบปีที่ผ่านมาว่า ค่อนข้างเป็นไปในระดับดีและน่าพอใจ โดยตนขอให้คะแนนการทำงานของ สนช. ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ผ่านมา สนช. ผ่านกฎหมายสำคัญหลายฉบับ โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่แม้มีบางฉบับต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่คำวินิจฉัยที่ปรากฎทำให้เห็นว่า สนช. พิจารณากฎหมายด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้ยอมรับว่าร่างกฎหมายหลายฉบับได้ยึดหลักนิติธรรมมากกว่าความพอใจของประชาชน แต่เชื่อว่าจะเป็นกติกาที่ปฏิบัติเกิดประโยชน์เมื่อถูกใช้ในระยะยาว

"ผมยอมรับว่าการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม หรือปัญหาประเทศไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกฎหมาย แต่กฎหมายถือเป็นกลไกและเครื่องมือที่จำเป็น ที่ทำให้ปัญหาลุล่วงหากผู้นำกฎหมายไปปฏิบัติได้ทำตามหลักยุติธรรมและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ขัดแย้ง และไม่ใช้กฎหมายในลักษณะตีความแบบศรีธนญชัย" นายพรเพชร กล่าว

นายพรเพชร กล่าวด้วยว่าการทำงานของสนช. ในปี 2562 ที่ต้องทำจนกว่ามีรัฐสภาชุดใหม่ จะเร่งพิจารณาร่างกฎหมายให้เต็มที่ เบื้องต้นมีร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาประมาณ 20- 30 ฉบับและมีร่างกฎหมายใหม่ที่รอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ ประมาณ 30-40 ฉบับ ทั้งนี้ยอมรับว่าอาจพิจารณาไม่หมด บางฉบับต้องรอให้รัฐสภาชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ แต่มีร่างกฎหมายที่ต้องเร่งพิจารณา ซึ่งสนช. จะยึดร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า

"ที่หลายฝ่ายมองว่า สนช. เร่งคลอดกฎหมายเพื่อประโยชน์กับการเมืองหรือพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่จริง เพราะสนช. ไม่สามารถรับร่างกฎหมายจากพรรคการเมืองได้ ตามข้อบังคับต้องรับจากรัฐบาลเท่านั้น ดังนั้นสิ่งที่สนช. ต้องพิจารณา คือ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น​ ขณะที่ร่างกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่สภาด้านการปฏิรูปเสนอนั้นนั้นมีหลายฉบับ และถูกส่งมาให้ สนช.​ในช่วงโค้งสุดท้ายของการทำงาน" นายพรเพชร กล่าว