รฟท. เผยยอดผู้โดยสารวานนี้(29 ธ.ค.) เฉียดแสนคน

รฟท. เผยยอดผู้โดยสารวานนี้(29 ธ.ค.) เฉียดแสนคน

รฟท. เผยยอดผู้โดยสารเดินทางปีใหม่ วานนี้(29 ธ.ค.) เฉียดแสนคน

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานรายงานสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวานนี้ (29 ธ.ค.61) มีจำนวนทั้งสิ้น 93,713 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 73,985 คน ผู้โดยสารขาเข้า 18,458 คน และผู้โดยสารขบวนรถเสริมพิเศษอีก 1,270 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ มีจำนวน 32,942 คน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 26,738 คน สายเหนือ 19,629 คน สายตะวันออก 9,233 คน และสายแม่กลอง 3,902 คน

สำหรับบรรยากาศที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) ในวันนี้ (30 ธ.ค.61) ช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสภาพการโดยสารค่อนข้างหนาแน่น และสำหรับช่วงเที่ยงวันเดียวกันก็ยังคงมีผู้โดยสารที่ได้สำรองตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วมารอขึ้นขบวนรถไฟในช่วงบ่าย จนถึงค่ำ เพื่อจะเดินทางกลับไปให้ถึงภูมิลำเนาก่อนสิ้นปี เพื่อร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ ซึ่งการรถไฟฯ คาดว่าสามารถจัดส่งผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนาได้หมดโดยไม่มีตกค้างทุกสถานี

ทั้งนี้ ในส่วนของการรถไฟฯ ยังคงดำเนินการมาตรการ “7 วัน 7 มาตรการ” ประกอบด้วย

1. มาตรการด้านการโดยสาร ได้แก่ การจัดรถโดยสารพ่วงเพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้โดยสาร ซึ่งได้จัดเตรียมเพิ่มไว้เฉลี่ย 1 -2 คัน เพื่อดูแลไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีตลอดช่วงเทศกาลในทุกสาย นอกจากนี้ยังได้จัดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเพิ่มอีก 8 ขบวน โดยแยกเป็นเที่ยวไปส่ง 4 ขบวน ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2561 และเที่ยวรับกลับ 4 ขบวน วันที่ 1 - 2 มกราคม 2562

2. มาตรการด้านสถานี ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและเพียงพอ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ให้ใช้งานตรวจการณ์
เฝ้าระวังด้านความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. มาตรการด้านพนักงาน ได้จัดให้พนักงานปฏิบัติงานด้านอำนวยความสะดวก เตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการบริการแก่ผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานด้านปฏิบัติการทั้งสถานีและขบวนรถทุกสายทุกขบวนรถอย่างเข้มข้น โดยทุกคนจะต้องมีแอลกอฮอลเป็นศูนย์

4. มาตรการด้านระบบราง จัดให้มีการตรวจสอบสภาพทางรถไฟให้มีความปลอดภัยทุกสายทาง โดยเฉพาะจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกเส้นทางที่มีจุดตัดผ่าน ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงขอความร่วมมือผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงทางรถไฟทุกเส้นทาง ชะลอการปรับปรุงเพื่อคืนทางให้สามารถเดินขบวนรถได้ด้วยความสะดวกปลอดภัยตลอดเทศกาลปีใหม่

5. มาตรการด้านรถจักร รถพ่วง จัดให้มีการตรวจสอบรถจักร รถพ่วงให้มีความพร้อมความสมบูรณ์และปลอดภัย ก่อนนำออกให้บริการในทุกเส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง

6. มาตรการด้านระบบอาณัติสัญญาณ จัดให้มีการตรวจสอบระบบอาณัติสัญญาณต่าง ๆ รวมถึงประแจทางหลีกและเครื่องกั้นถนนฯ ให้มีสภาพดีใช้การได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถตลอด 24 ชั่วโมง

7. มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งสถานีและขบวนรถ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ พนักงานสถานี พนักงานขบวนรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความเรียบร้อยตลอดทุก 1 ชั่วโมงในทุกเส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง