เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุในเขตชุมชน ช่วงเทศกาลปีใหม่

เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุในเขตชุมชน ช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมมือ อสม.ประจำด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง นักบิด-นักดื่ม ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุในเขตชุมชน

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 61 นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนส่วนใหญ่มักเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา และยังเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

จากข้อมูลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ปี 2561 มีจำนวนมากถึง 3,841 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4,005 คน และเสียชีวิต 423 ราย สาเหตุเกิดจากการขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ขับตัดหน้ากระชั้นชิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์

กรม สบส.จึงขอความร่วมมือ อสม. ร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านชุมชนทั่วประเทศ ในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 2 มกราคม 2562 โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อปพร. ทหาร ตำรวจ เพื่อสกัดกั้นกลุ่มเสี่ยง และลดพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มสุรา ง่วงแล้วขับ เป็นต้น หากพบจะให้หยุดพักในจุดที่เตรียมไว้ที่ด่านชุมชนทันที หรือแจ้งผู้ปกครอง ญาติให้มารับกลับบ้าน ทั้งนี้ ให้อสม.ประชาสัมพันธ์ ย้ำเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชนในชุมชน เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ การเคารพกฎจราจร โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มสุรา หากดื่มแล้วขอความร่วมมือให้อยู่ที่บ้าน ไม่ควรขับขี่รถออกนอกบ้านแม้ว่าจะอยู่ในระยะใกล้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต

นอกจากนี้ กรม สบส. ได้พัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เป็น อสม.จิตอาสา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องเออีดี (AED) ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างถูกวิธี ก่อนส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์หรือการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ลดการเสียชีวิตหรือความพิการได้