ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.สภาพัฒน์ ฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.สภาพัฒน์ ฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.สภาพัฒน์ ฉบับใหม่ "เปลี่ยนชื่อ ตัวย่อเดิม"

ผู้สื่อข่าวรายงาน วานนี้ (28ธ.ค.)เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/112/T_0030.PDF

49496002_1995459710568556_2273324145368367104_n