'สุวัจน์' ส่ง ส.ค.ส อวยพรปีใหม่ ขอให้ไร้ปัญหา 'no problem'

'สุวัจน์' ส่ง ส.ค.ส อวยพรปีใหม่ ขอให้ไร้ปัญหา 'no problem'

"สุวัจน์" ส่ง ส.ค.ส อวยพรปีใหม่พี่น้องชาวไทย ขอให้ไร้ปัญหา "no problem"

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 61 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวในนามของพรรคชาติพัฒนาในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ที่จะมาถึงนี้ว่า ปีใหม่ 2562 นี้ เราก็คงจะมีการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น พรรคชาติพัฒนาขอให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นความคาดหวังอย่างสูงจากพี่น้องประชาชนคนไทย ที่อยากเห็นความสงบเรียบร้อยของบ้านมืองกลับคืนมา รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจของประเทศ

พรรคชาติพัฒนามั่นใจว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย จะเสริมสร้างความมั่นใจต่อนานาชาติ รวมทั้งนักลงทุน นักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างแน่นอน พรรคชาติพัฒนาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่าง สุจริต เที่ยงธรรม ได้รับการยอมรับ เพื่อเป็นการปฎิรูปการเมืองและนำไปสู่ทางออกของประเทศต่อไป

พรรคชาติพัฒนา ได้ส่ง สคส ปี 2562 มายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน

"สวัสดีปีใหม่ขอให้ท่านไร้ปัญหา no problem ทุกเวลาโชคลาภมาทุกนาที "

1024_i6d8bkdf57cgf9ib9g9ik