ภาพหาชมยาก กรุงเทพฯ ถนนโล่งจนผิดหูผิดตา

ภาพหาชมยาก กรุงเทพฯ ถนนโล่งจนผิดหูผิดตา

ภาพหาชมยาก กรุงเทพฯ ถนนโล่งจนผิดหูผิดตา

สภาพท้องถนนในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อไปฉลองเทศกาลปีใหม่ 2562 ทำให้การจราจรดูคล่องตัว โดยถ้าเป็นช่วงเวลาปกติถนนเหล่านี้จะมีรถหนาแน่นมาก (เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561)

9089261781300

9089261794123

9089261801075

9089261844076

9089261842526

9089261853020

9089261881237

9089261923105