สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 24-28 ธันวาคม 2561

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 24-28 ธันวาคม 2561

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวมีราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

          เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวและรถขนส่งหยุดวิ่ง ทำให้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้ลดลง แต่ยังคงเพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ราคาทรงตัวเป็นหาบละ 606 บาท

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 373.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวตามราคาข้าวสาลี ขณะเดียวกันพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดในบราซิลได้รับปริมาณน้ำฝนดีขึ้น เช่นเดียวกับพื้นที่เพาะปลูกในอาร์เจนตินาที่คาดว่าจะมีฝนตกในเร็วๆ นี้ กอปรกับยังไม่มีข่าวว่าจีนสนใจจะซื้อข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกา แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศจึงคาดว่าจะยืนอ่อน

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

           ปริมาณถั่วเหลืองที่ออกสู่ตลาดเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท

           ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม 2562 ราคาอยู่ที่ 870 เซนต์/บุชเชล ส่วนกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม 2562 ราคาอยู่ที่ 303.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากอเมริกาใต้มีอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกถั่วเหลือง ด้านอุปสงค์กลับเงียบเพราะยังไม่มีข่าวความคืบหน้าหลังจากจีนซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ ปริมาณกว่า 1 ล้านตันในช่วง 2 สัปดาห์ที่แล้ว แต่กลับหันไปซื้อถั่วเหลืองบราซิลปริมาณ 5.07 ล้านตัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน (ตามข้อมูลศุลกากรจีน) โดยเป็นครั้งแรกนับจากเกิดสงครามการค้าที่จีนไม่มีการสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯเลย

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

           สัปดาห์นี้เป็นช่วงเทศกาลแห่งวันหยุดยาว ทำให้ไม่มีคำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการในประเทศผู้นำเข้า ส่งผลให้ราคาปลาป่นไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเกรดกุ้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 45.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท

           ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 37.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.70 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

 

ข้าว : ราคาลดลง

            สัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ปรับลดลงเล็กน้อย จากราคาตันละ 426 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 424 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นเป็นตันละ 369 ดอลลาร์สหรัฐฯ

            ส่วนการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศข้าวขาว 100% ชั้น 2 ลดลงจากกระสอบละ 1,250 บาท เป็นกระสอบละ 1,240 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,050 บาท เป็นกระสอบละ 1,060 บาท 

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคายืนแข็ง

            เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การบริโภคเนื้อสุกรจึงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยืนแข็งที่ 64-72 บาทต่อกิโลกรัม

            ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 1,700 บาท (บวก/ลบ 60)

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลส่งวันหยุดที่มาถึงคาดว่าจะมีการบริโภคไก่เนื้อดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการบริโภคดีขึ้น

          ส่วนลูกไก่เนื้อทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 11 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

          ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ทรงตัวอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่  ไก่น่าจะทรงตัว

----------------------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : [email protected]