ปี61ต่างชาติทิ้งหุ้น 2.8 แสนล้าน ดัชนีร่วง 10.82%

 ปี61ต่างชาติทิ้งหุ้น 2.8 แสนล้าน ดัชนีร่วง 10.82%

เปิดสถิติการซื้อขายในตลาดหุ้นไทย ดัชนีปิด 1,563.88 จุด ลดลง 10.82% มาร์เก็ตแคปหาย 1.8 ล้านล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิกว่า 2.88 แสนล้านบาท

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยข้อมูลสถิติการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปี 2561 โดยดัชนีหุ้นไทยปี 2561 ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลง 10.82% จากสิ้นปี 2560 ปิดที่ 1,753.71 จุด ดัชนีสูงสุดของปีอยู่ที่ 1,838.96 จุด เมื่อวันที่ 24 มกราคม และดัชนีต่ำสุดของปีอยู่ที่ 1,548.37 จุด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ของ SET อยู่ที่ 15,978,251.87 ล้านบาท ลดลง 9.15% จากปีก่อนอยู่ที่ 17,587,433.31 ล้านบาท และมาร์เก็ตแคปรวม SET และ mai อยู่ที่ 16,219,068.83 ล้านบาท ลดลง 9.52% จากปีก่อนอยู่ที่ 17,926,269.66 ล้านบาท

ขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 56,409.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.12% จากปีก่อนเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 47,755.37 ล้านบาท ด้านบริษัทจดทะเบียน (บจ.) รายใหม่อยู่ที่ 7 บริษัท ส่งผลให้ปัจจุบันมีบจ.รวม 545 บริษัท จากเดิมอยู่ที่ 538 ล้านบาท ส่วนอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 3.22% จากปีก่อนอยู่ที่ 2.70% และอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (พีอี) อยู่ที่ 14.75 เท่า จากปีก่อนอยู่ที่ 19.06 เท่า

สำหรับมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 287,458.82 ล้านบาท จากปีก่อนขายสุทธิ 25,755.41 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 184,264.25 ล้านบาท จากปีก่อนซื้อสุทธิ 103,632.25 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 15,270.91 ล้านบาท จากปีก่อนซื้อสุทธิ 16,747.22 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ 118,465.75 ล้านบาท จากปีก่อนขายสุทธิ 94,624.07 ล้านบาท
ด้านตลาดหลักทรัพย์ mai ดัชนีปิดที่ 356.44 จุด ลดลง 34.04% จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 540.37 จุด มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1,264.73 ล้านบาท ลดลง 46.37% จากปีก่อนอยู่ที่ 2,358.35 ล้านบาท ส่วนมาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 240,816.96 ล้านบาท ลดลง 28.93% จากปีก่อนอยู่ที่ 338,836.35 ล้านบาท โดยบจ.ที่เข้าจดทะเบียนใหม่อยู่ที่ 11 บริษัท ส่งผลให้มีบจ.ใน mai อยู่ที่ 159 บริษัท ด้านอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 2.09% จากปีก่อนอยู่ที่ 1.42% และพีอีอยู่ที่ 44.3 เท่า จากปีก่อนอยู่ที่ 106.13 เท่า

ทั้งนี้ มูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน พบว่า นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 236.72 ล้านบาท จากปีก่อนขายสุทธิ 348.09 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 2,715.69 ล้านบาท จากปีก่อนซื้อสุทธิ 1,033.38 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 618.16 ล้านบาท จากปีก่อนขายสุทธิ 124.78 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ 2,334.25 ล้านบาท จากปีก่อนขายสุทธิ 560.51 ล้านบาท

2_77