อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (28 ธ.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (28 ธ.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ เวลาประมาณ 17.10 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)