ประกาศราคาแร่ (28 ธ.ค.61)

ประกาศราคาแร่ (28 ธ.ค.61)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)