ราคายางพารา (28 ธ.ค.61)

ราคายางพารา (28 ธ.ค.61)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)