(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.590 บาท/ดอลลาร์

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.590 บาท/ดอลลาร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (27 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 32.590 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันพุธ (26 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 32.569 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.021 บาท/ดอลลาร์)