(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.4043 บาท/ยูโร

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.4043 บาท/ยูโร

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (27 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 37.4043 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (26 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 37.5208 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1165 บาท/ยูโร)