ค้านต่างชาติ-รายใหญ่ จดสิทธิบัตร 'กัญชาเพื่อการแพทย์'

ค้านต่างชาติ-รายใหญ่ จดสิทธิบัตร 'กัญชาเพื่อการแพทย์'

รวมตัวกว่า100 คน คัดค้านต่างชาติ-รายใหญ่ จดสิทธิบัตร "กัญชาเพื่อการแพทย์" ลั่นยื่นป.ป.ช.สอบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต, น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร , นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต

ค้านต่างชาติ-รายใหญ่ จดสิทธิบัตร 'กัญชาเพื่อการแพทย์'

พร้อมด้วยเครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชนราว 100 คน รวมตัวกัน ณ คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต เพื่อแสดงจุดยืนให้กรมทรัพย์สินทางปัญญายกเลิกคำขอการจดสิทธิบัตรทางปัญญาเกี่ยวกับกัญชาออกไปก่อน เพราะอาจทำให้คนไทยเสียประโยชน์อย่างมหาศาล

และเตรียมรวมตัวไปร้องทุกข์กล่าวโทษอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในวัน 28 ธ.ค.

ภาพ กอบภัค พรหมเรขา (Korbphuk Phromrekha)

ค้านต่างชาติ-รายใหญ่ จดสิทธิบัตร 'กัญชาเพื่อการแพทย์'

ค้านต่างชาติ-รายใหญ่ จดสิทธิบัตร 'กัญชาเพื่อการแพทย์'