ผิดคาด 'สนช.' โหวตตก5ว่าที่กสม.

ผิดคาด 'สนช.' โหวตตก5ว่าที่กสม.

คกก.สรรหาฯผิดคาด "สนช." โหวตตก5ว่าที่ "กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ"

นายสุริชัย หวันแก้ว คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวถึงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบ 2 ว่าที่ กสม. จากที่เสนอชื่อไป 7 คน ว่า ถือเป็นเรื่องที่ผิดความคาดหมาย และไม่คิดว่า สนช. จะไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลที่กรรมการสรรหาเสนอไปจำนวนที่มากกว่าคนที่ถูกเห็นชอบ แต่ตนเข้าใจว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจของสนช. แบบมีช่องว่างทั้งจาก สนช. และ คณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้กรณีที่เกิดขึ้นทำให้คณะกรรมการสรรหาต้องดำเนินการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนครบ 7 คน

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีดังกล่าวมองว่ามีการเมืองแทรกแซงหรือไม่ เพราะ 5 คนที่ถูกเสนอชื่อเป็นบุคคลที่เคยแสดงความเห็นตรงข้ามกับรัฐบาลปัจจุบัน นายสุริชัย กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่ามีประเด็นดังกล่าวหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยาก

เมื่อถามต่อว่า สนช. ตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของ กรรมการสรรหา ไม่มีมาตรฐาน เพราะเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร 1 คน ใช้สิทธิ์สมัครได้หลายด้าน นายสุริชัย กล่าวว่า เป็นความเข้าใจที่ไม่มีคุณภาพและไม่เข้าใจในประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่มีรายละเอียดและความเชื่อมโยงตามประสบการณ์ที่แยกยาก ไม่เหมือนประเด็นทางเทคนิคบางเรื่อง