อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (27 ธ.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (27 ธ.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ เวลาประมาณ 17.48 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)