ราคายางพารา (27 ธ.ค.61)

ราคายางพารา (27 ธ.ค.61)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)