'ทีเอ็มบี'ตั้งบริษัทย่อยใหม่ รุกธุรกิจบริหารสินทรัพย์

'ทีเอ็มบี'ตั้งบริษัทย่อยใหม่ รุกธุรกิจบริหารสินทรัพย์

'ธนาคารทหารไทย' ตั้งบริษัทย่อยใหม่ 'บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน ' เพื่อประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ พร้อมiโอนกิจการ 'บริหารสินทรัพย์พญาไท'ไปยังบริษัทใหม่ ปรับโครงสร้างบริหารงานกลุ่มธุรกิจการเงิน หนุน อัตราส่วนเงินกองทุนเพิ่ม 0.07 %

ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ เลขานุการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ธนาคารฯได้จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด (New AMC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ทั้งนี้ New AMC ได้รับอนุมัติจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ภายใต้พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 แล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61 นอกจากนี้บริษัทย่อยของธนาคาร คือ บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด (PAMC) ได้ดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดไปยัง New AMC เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ มีการดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท PAMC ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ ในระหว่างรอชำระบัญชี PAMC ได้คืนทุนให้ธนคารฯเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561

สำหรัการโอนกิจการทั้งหมดของ PAMC ไปยัง New AMC เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงานและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่าอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคารฯจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.07 % จากปัจจุบันที่ 17.76 % ณ สิ้นก.ย. 2561