(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.5208 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0075 บาท/ยูโร)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.5208 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0075 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (26 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 37.5208 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (25 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 37.5283 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0075 บาท/ยูโร)