(ธปท.)อัตราแลกเปลี่ยนกลาง32.569 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.009 บาท/ดอลลาร์)

(ธปท.)อัตราแลกเปลี่ยนกลาง32.569 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.009 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (26 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 32.569 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันอังคาร (25 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 32.578 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.009 บาท/ดอลลาร์)