ดัชนี RSI ธ.ค.61 แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจขยายตัวในทุกภูมิภาค

ดัชนี RSI ธ.ค.61 แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจขยายตัวในทุกภูมิภาค

ดัชนี RSI เดือนธันวาคม 2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังคงมีทิศทางขยายตัวในทุกภูมิภาค นำโดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ รองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนธันวาคม 2561 ว่า “การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาค นำโดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ”

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ มีทิศทางการขยายตัวดีอยู่ที่ระดับ 74.4 โดยเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการภายในภูมิภาค เนื่องจากคาดว่าจะมีความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นหลังจากการเลือกตั้งในปี 2562 รวมถึงธุรกิจการก่อสร้างที่ยังขยายตัวได้ดี ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และเป็นช่วงที่มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในหลายจังหวัด

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง ยังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 70.1 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคการลงทุนและภาคบริการ โดยสำหรับภาคการลงทุน คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค และปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เอื้อให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ในส่วนของการบริการ คาดว่าจะขยายตัวตามเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง และได้รับอานิสงส์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังอยู่ที่เกณฑ์ดีที่ระดับ 70.0 โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการเป็นหลัก ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม มีความต้องการของตลาด นำไปสู่ยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในส่วนของภาคบริการ มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว รวมถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ที่ 65.9 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการลงทุนและภาคบริการเป็นหลัก ในส่วนของธุรกิจภาคบริการ มีสัญญาณขยายตัวดี เป็นผลจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ในส่วนของภาคการลงทุน คาดว่าจะได้รับผลจากความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ในทิศทางบวกที่ระดับ 61.0 เนื่องจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยคาดว่าจะมีจำนวนโรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ ยังคงขยายตัวอยู่ที่ 60.3 จากแนวโน้มภาคการลงทุนที่ดี เนื่องจากจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมห้องพักและบริษัทนำเที่ยวที่ขยายตัวตามการท่องเที่ยว สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 56.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากดัชนีแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ 67.7