บจ.จ่ายปันผลปี 61 กว่า 5 แสนล้าน

บจ.จ่ายปันผลปี 61 กว่า 5 แสนล้าน

บจ.จ่ายเงินปันผลปี 2561 กว่า 5 แสนล้านบาท คิดเป็นยีลด์ 3.31% เผย ปตท.จ่ายสูงสุด

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2561 มีหลักทรัพย์จดทะเบียนจ่ายเงินปันผลรวม 534 บริษัท มูลค่ารวม 519,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.78% จากปีก่อน โดยมูลค่าเงินปันผลมาจากบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในกลุ่มทรัพยากรคิดเป็น 28% ของทั้งหมด


ทั้งนี้หลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดมีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เฉลี่ย 3.31% โดย บจ. ของ SET และ mai มีอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 3.13% และ 2.66% ตามลำดับ


ขณะที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property fund & REITs) และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) มีอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 6.44% และ 7.72% ตามลำดับ โดยไม่รวมเงินคืนทุน


“ในปี 2561 หลักทรัพย์จดทะเบียนของไทยรายงานมูลค่าเงินจ่ายปันผลกว่า 5 แสนล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากผลประกอบการปรับดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยมีอัตราผลตอบแทนที่จูงใจโดยเฉพาะในกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งจากการลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรงและการลงทุนผ่านกองทุนรวม” นายแมนพงศ์ กล่าว


สำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บริษัทปตท. (PTT) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCC) บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) มีมูลค่ารวมกัน 139,616 ล้านบาท หรือ 29% ของมูลค่าเงินปันผลทั้งหมดในตลาด


ส่วนบริษัทใน mai ที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 10 อันดับแรก บริษัทฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) จ่ายเงินปันผลสูงสุด ขณะที่บริษัทเชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (SWC) มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงสุด

บจ.จ่ายปันผลปี 61 กว่า 5 แสนล้าน