อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (26 ธ.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (26 ธ.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ เวลาประมาณ 16.22 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)