'ประวิตร' ลุยปลดหนี้นอกระบบภาคใต้ส่งท้ายปี มูลค่า 1,255 ล้านบาท

'ประวิตร' ลุยปลดหนี้นอกระบบภาคใต้ส่งท้ายปี มูลค่า 1,255 ล้านบาท

"ประวิตร" ปลดกองทุกข์หนี้นอกระบบภาคใต้ส่งท้ายปี เป็นของขวัญชีวิตใหม่ สู่ประกายตาแห่งความหวังและรอยยิ้มเต็มสุขกันทั่วหน้า มูลค่า 1,255 ล้านบาท

เมื่อ 26 ธ.ค. 61 เวลา 1030 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปราชการพื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จว.สงขลา เพื่อร่วมกับส่วนราชการต่างๆ มอบทรัพย์สินส่งคืนให้ประชาชน จากมาตรการบังคับใช้กฎหมายขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นครั้งที่ 6 จำนวน 1,918 ราย เป็นโฉนดที่ดิน 1,772 ฉบับ เนื้อที่รวม กว่า 3,600 ไร่ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่าทั้งสิ้น 1,255 ล้านบาท ท่ามกลางประกายตาแห่งความหวังและรอยยิ้มเต็มความสุขของชาวบ้านโดยทั่วกัน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่พยายามขับเคลื่อนแก้ปัญหา ทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ย และการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนของตำรวจ ซึ่งบังคับใช้กฎหมาย สามารถไกล่เกลี่ย ส่งคืนทรัพย์สินให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศแล้ว จำนวน 6 ครั้ง มูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 15,100 ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดิน 11,596 ฉบับ พื้นที่กว่า 30,000 ไร่

รอง นรม. และ รมว.กห. กล่าวย้ำว่า หนี้นอกระบบ เสมือนทุกข์กองโตของพี่น้องประชาชน หลายครอบครัวต้องใช้ชีวิตทนทุกข์จมกับกองหนี้มานาน จนไม่เหลือแม้บ้านเรือน ทรัพย์สินและที่ดินทำกิน การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและขาดโอกาส ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มอิทธิพลมานาน โดยเฉพาะเจ้าหนี้นอกระบบ โดยรัฐบาลได้ขับเคลื่อนกลไกส่วนราชการระดับพื้นที่ เร่งคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากหนี้นอกระบบ ที่มีกว่า 900,000 ราย ทั่วประเทศ ซึ่งยังมีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากรอการช่วยเหลือ จึงขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ ถือเป็นนโยบายสำคัญพยายามเร่งเข้าไปปลดล็อกปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยกับดักความยากจนของสังคมที่สำคัญ ที่จำเป็นต้องติดตามรวมทั้งประสานการให้โอกาส และการช่วยเหลือลูกหนี้ต่อเนื่องกันไป ให้สามารถกลับมายืนเข้มแข็งไปด้วยกัน