พม.เร่งช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในจ.น่าน-บึงกาฬ

พม.เร่งช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในจ.น่าน-บึงกาฬ

รมว.พม. กำชับทีม พม. One Home จ.น่าน และจ.บึงกาฬ เร่งช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 147/2561 เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ทั่วประเทศ

พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า จากกรณีหญิงวัย 24 ปี ป่วยเป็นโรคออทิสติกตั้งแต่กำเนิด และโรคลมชัก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาศัยอยู่เพียงลำพังกับผู้เป็นพ่อที่ต้องรับภาระดูแลลูกคนเล็กวัยกำลังเรียนอีก 1 คน ด้านผู้เป็นแม่ได้แยกทางกัน ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่จังหวัดน่าน และกรณีหญิงรายหนึ่งป่วยเป็นวัณโรคปอด ร่างกายผอมซูบ นอนป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา โดยอาศัยอยู่กับสามีที่ทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัวเพียงคนเดียว อีกทั้งยังต้องรับภาระดูแลลูกชายอีก 1 คน ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาล ที่จังหวัดบึงกาฬ นั้น ได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั้ง 2 จังหวัด ได้แก่ พมจ.น่าน และ พมจ.บึงกาฬ

พร้อมทีม พม. One Home ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินทางสังคมของทั้งสองครอบครัว เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวง พม. พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการที่พึงได้รับตามกฎหมาย และการประกอบอาชีพแก่ครอบครัวเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวต่อไป อีกทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาลอาการป่วยของผู้ที่ป่วยอย่างใกล้ชิด และการศึกษาของเด็กทั้ง 2 คนอย่างต่อเนื่อง

พล.อ.อนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ทีม พม. One Home ทั้งสองจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือดูแลในเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่ครอบครัวทั้งสอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือประสบปัญหาทางสังคม สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป