'กฤษฎา' เร่งดันราคาสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้เกษตรกร | 26 ธ.ค. 61

'กฤษฎา' เร่งดันราคาสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้เกษตรกร | 26 ธ.ค. 61

ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ | 26 ธ.ค. 61 “มือขวาของนักลงทุน” เจาะลึกข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ การเงิน การลงทุน ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.05-11.00น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22

การแก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำที่ผ่านมานั้น กระทรวงเกษตรฯได้ดูแลด้านอุปทาน ปริมาณการผลิต และจะประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ ดูแลด้านอุปสงค์ การตลาด รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากสัมภาษณ์พิเศษ คุณกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์