'สุวัจน์'ชี้ชพน.ยึดหลัก4ข้อสู้ศึกเลือกตั้ง ย้ำสงบเรียบร้อย-หาทางออกปท.

'สุวัจน์'ชี้ชพน.ยึดหลัก4ข้อสู้ศึกเลือกตั้ง ย้ำสงบเรียบร้อย-หาทางออกปท.

ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ไร้ปัญหาหาว่าที่ผู้สมัครส.ส.แพ้เลือกตั้ง ย้ำขอให้ยึดตามกรอบ พร้อมปลุกใจให้สร้างบรรยากาศการเมืองลดขัดแย้ง สั่งห้ามวิจารณ์โจมตีคู่แข่งทางการเมือง ฝาก "โมเดลน้าชาติ" ให้แง่คิด

นายสุวัจน์ ลิปพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวในงานจัดประชุมว่าที่ผู้สมัครพรรคชาติพัฒนา เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง ถึงแนวทางการเลือกตั้งและหาเสียงในพื้นที่ ใน 4 ประเด็น คือ 1.ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.ให้ยึดมั่นในกติกาเลือกตั้งและกฎหมายเลือกตั้ง อย่าทำผิดกฎหมาย 3.งดวิจารณ์ หรือโจมตีนักการเมืองของพรรคอื่น และยึดมั่นในความประณีประนอม และ 4.ขอให้เล่นการเมืองแบบนักกีฬา คือรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย รวมถึงเสียสละ

"หากจะไม่ชนะเลือกตั้งไม่เป็นไร ขอให้ทำให้ดีที่สุด หากแพ้สามารถแก้ตัวได้ใหม่ครั้งหน้า แต่สิ่งสำคัญ​คือการสร้างมิตร อย่าเป็นศัตรูกับใคร รวมถึงต้องร่วมมือสร้างบรรยากาศการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้เป็นทางออกของประเทศ และเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน ที่ต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ไม่ขัดแย้ง" นายสุวัจน์ กล่าว

นายสุวัจน์ กล่าวด้วยว่าสำหรับการเลือกตั้งในปี 2562 ตนมองว่ามีความสำคัญต่อประเทศ โดยเฉพาะเป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต้องการปฏิรูปประเทศ ดังนั้นหลังการเลือกตั้งคือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศในทางปฏิบัติ รวมถึงการเลือกตั้งคือการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ หากได้รับความร่วมมือช่วยสร้างบรรยากาศเลือกตั้งที่ดี จะทำให้ได้รับความยอมรับในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสากลประเทศมองว่าประชาธิปไตยคือมาตรฐานวัดความเป็นสากล นอกจากนั้นการเลือกตั้งจะเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่มาตรฐานการเมืองที่ไม่ขัดแย้ง

"ผมอยากให้พวกเรายึดน้าชาติโมเดลในการสู้ศึกเลือกตั้ง โดยเฉพาะแนวปฏิบัติทางการเมืองที่ผ่านมา ที่เน้นเรื่องมิตรภาพ การเมืองในระบอบประชาธิปไตยชนะเสียงเดียวก็พอ ไม่ต้องชนะเยอะ หากชนะเยอะคนแก้ก็เจ็บ ทำให้เสียมิตรไม่เหลือ และการเมืองขอให้จบเป็นยกๆ ไม่ต้องเก็บความเจ็บใจเก็บไว้ เมื่อถึงเวลาก็ยุบสภา และให้ประชาชนตัดสินใจ วันนี้หากจะแพ้ไม่เป็นไร เพราะเราเป็นพรรคชาติพัฒนาโนพรอบแบลม วันนี้ประชาชนชอบเรา ชอบสโลแกนของเรา ขอให้ทำให้ประชาชนมีความสุข" นายสุวัจน์ กล่าว