(ธปท.)อัตราแลกเปลี่ยนกลาง32.578 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.032 บาท/ดอลลาร์)

(ธปท.)อัตราแลกเปลี่ยนกลาง32.578 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.032 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (25 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 32.578 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันจันทร์ (24 ธ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 32.610 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.032 บาท/ดอลลาร์)