กิจการร่วมค้า 'บลิสเทล' คว้าเน็ตชายขอบ 1.9 พันล้าน

กิจการร่วมค้า 'บลิสเทล' คว้าเน็ตชายขอบ 1.9 พันล้าน

กิจการร่วมค้า "บลิสเทล" ชนะประมูลโครงการเน็ตความเร็วสูง กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 มูลค่า 1.9 พันล้าน


บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) หรือ BLISS และบริษัทแพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ในนาม "กิจการร่วมค้าบลิส แพลนเน็ต" ได้เข้าร่วมประมูลงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในงานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 104/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
โดยกิจการร่วมค้าบลิส แพลนเน็ต ได้ชนะการประกวดราคาโดยเสนอราคาต่ำสุด มูลค่างาน 1,998 ล้านบาท เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คาดว่าจะได้มีการลงนามสัญญาจ้างในเดือนมกราคม 2562 มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 360 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา