ทอท.คาดปีใหม่ผู้โดยสาร แห่ใช้สนามบินพุ่ง 3.18 ล้านคน

ทอท.คาดปีใหม่ผู้โดยสาร แห่ใช้สนามบินพุ่ง 3.18 ล้านคน

ทอท. คาดช่วงปีใหม่ผู้โดยสารแห่ใช้บริการสนามบินทั้ง 6 แห่ง 3.18 ล้านคน เพิ่มขึ้น 11.8% มีเที่ยวบิน 18,300 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 12.6% เทียบปีที่แล้ว

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ในช่วง "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562" ทอท. คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 61) ประมาณ 3.18 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 453,600 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 11.8% และมีเที่ยวบินประมาณ 18,300 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,610 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยสนามบินสุวรรณภูมิมีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุด คือ คาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ 1.52 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 217,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.3% และมีเที่ยวบินประมาณ 8,000 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,140 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.3% ส่วนที่สนามบินดอนเมืองคาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ 887,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 126,700 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 11.7% และมีเที่ยวบินประมาณ 5,400 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 770 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2

สำหรับสนามบินอีก 4 แห่ง คาดว่าจะมีผู้โดยสารจำนวนมากเช่นกัน เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน คือ ที่ภูเก็ตคาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ 365,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 52,100 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.6% และมีเที่ยวบินประมาณ 2,200 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 310 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 9.5% ด้านเชียงใหม่คาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ 246,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 35,100 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 5.0% และมีเที่ยวบินประมาณ 1,700 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 240 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.6% ส่วนที่หาดใหญ่คาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ 86,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 12,300 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 6.4% และมีเที่ยวบินประมาณ 600 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 90 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 7.7% และที่เชียงรายคาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ 73,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 10,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 21.8% และมีเที่ยวบินประมาณ 400 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 60 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 8.5%

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทอท. ได้ร่วมกับหน่วยงานในท่าอากาศยาน อำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่าง ๆ คือ การจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมต้อนรับผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และเชียงราย จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่สุวรรณภุมิ ดอนเมือง และสนามบินภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับสายการบินและผู้ประกอบการในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร ทั้งขาเข้าและขาออก ตลอดช่วงเทศกาล พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บรถเข็นกระเป๋าเป็น 60 คนต่อวัน เพิ่มรถเข็นกระเป๋าขนาดกลางเป็น 2,500 คัน มีการเพิ่มช่องตรวจสัมภาระผู้โดยสารของด่านศุลกากรเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังมีการยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ให้แก่ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดในพื้นที่ที่จัดไว้ ทั้งที่สุวรรณภูมิและดอนเมือง รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในด้านการรักษาความปลอดภัยด้วย