ครม.ตั้ง 'รื่นวดี' เป็นเลขาฯก.ล.ต.คนใหม่

ครม.ตั้ง 'รื่นวดี' เป็นเลขาฯก.ล.ต.คนใหม่

ครม.ตั้ง "รื่นวดี สุวรรณมงคล" เป็นเลขาฯก.ล.ต.คนใหม่ มีผล 1 พ.ค.ปี 62 พร้อมตั้งบอร์ดสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6 คน ให้ “อรรชกา” นั่งประธาน

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าทีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบ แต่งตั้งนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวม 6 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย นางอรรชกา สีบุญเรือง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คนประกอบไปด้วย นายดิสทัต โหตระกิตย์ นางสีลาภรณ์ บัวสาย นางการดี เลียวไพโรจน์ นายสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย และนายแดน ศรมณี