อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (25 ธ.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (25 ธ.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ เวลาประมาณ 17.28 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)