ท่องเที่ยวปีใหม่สะพัด 4.7 หมื่นล้าน

ท่องเที่ยวปีใหม่สะพัด 4.7 หมื่นล้าน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยท่องเที่ยวส่งท้ายปีจอต้อนรับปีกุน 2562 คาด 5 วัน รายได้สู่ธุรกิจท่องเที่ยวประมาณ 47,430 ล้านบาท

นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยโค้งสุดท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 คาดว่าจะมีบรรยากาศดีต่อเนื่อง…แม้ตลาดนักท่องเที่ยวจากยุโรปจะอ่อนตัว แต่มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) ช่วยหนุนตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้อย่างนักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย

สถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในเดือนธันวาคม 2561 คาดว่าจะกลับมาเติบโตเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเติบโตร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากที่ในเดือน ตุลาคม 2561 หดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 17 เดือน ส่วนหนึ่งเนื่องจากในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และอานิสงส์จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเวทีระดับโลก นอกจากนี้ มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทย 21 ประเทศ (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561-วันที่ 31 มกราคม 2562) ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้อย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย เป็นต้น

จากปัจจัยข้างต้น คาดว่าการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 นี้ น่าจะมีบรรยากาศดีต่อเนื่อง ด้วยหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดกิจกรรมนับถอยหลังเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 อย่างต่อเนื่อง และการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันดับต้นของโลก ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในช่วง 5 วัน ของเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย (ซึ่งรวมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาก่อนและอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่) น่าจะมีมูลค่าประมาณ 32,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สำคัญยังคงมาจากนักท่องเที่ยวเอเชีย อาทิ นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย นอกจากนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวในไทยตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2561

อย่างไรก็ตาม ตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักในช่วงนี้ อาจจะเติบโตชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากทั้งปัจจัยเศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงินอย่างค่าเงินรูเบิลที่ผันผวนในทิศทางที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้นักท่องเที่ยวรัสเซียมีการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมาจากการเกิดขึ้นของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ทั่วโลก

คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ยังคึกคัก ...กระจายตัวไปยังเมืองท่องเที่ยวรองมากขึ้น

การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ ยังคงมีบรรยากาศคึกคัก แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวจะมีความหนาแน่นและคึกคักกว่าช่วงเวลาอื่น แต่เนื่องจากการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวหลากหลายวัตถุประสงค์ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางกลับบ้านและมีการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่วางแผนท่องเที่ยวในช่วงนี้ทั้งพัก-ค้างและไปแบบเช้าเย็นกลับ

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศในช่วง 5 วัน ของเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 น่าจะสร้างรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวเป็นมูลค่าประมาณ 15,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยยังคงเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ

นอกจากนี้ มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง ช่วยหนุนให้เกิดการกระจายตัวของการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในเมืองท่องเที่ยวรองมากขึ้น

โดยสรุป สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เป็นช่วงที่ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ที่อาจจะใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายการเข้าถึงลูกค้าและเพิ่มยอดขาย อาทิ การใช้แอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้นักท่องเที่ยวสามารถสั่งอาหาร และการให้บริการส่งอาหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในช่วง 5 วัน (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562) น่าจะสร้างรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวเป็นมูลค่าประมาณ 47,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน